Proteggere la mia salute, rivendicare i miei diritti!

0

Μείωση των ανισοτήτων με επένδυση σε φροντίδα που προάγει την υγεία

  • Το πρόβλημα: Τα συστήματα φροντίδας μας δεν είναι εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ζήτηση για φροντίδα και προσφέρουν άνιση πρόσβαση στην επίσημη περίθαλψη.
  • Γιατί θέματα: Τα τρέχοντα συστήματά μας συχνά επιδεινώνουν τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν όσοι παρέχουν και εκείνοι που χρειάζονται φροντίδα, και μπορεί να μην είναι σε θέση να παρέχει φροντίδα σε όλους όσους τη χρειάζονται στο μέλλον.
  • Ο δρόμος μπροστά: Τα νέα μοντέλα περίθαλψης «προαγωγής της υγείας» χρησιμοποιούν τους πόρους πιο αποτελεσματικά προάγοντας την υγεία και την ευημερία όσων λαμβάνουν και παρέχουν φροντίδα.

Επανεξέταση της φροντίδας για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων, την προστασία της ευημερίας των παρόχων και την προώθηση μιας οικονομίας ευημερίας

Οι άνθρωποι περιμένουν από τις κυβερνήσεις τους να παρέχουν φροντίδα υψηλής ποιότητας και εύκολης πρόσβασης. Ωστόσο, Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο οργάνωσης της φροντίδας και στον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι φροντίδας και υπηρεσιών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Η ζήτηση για περίθαλψη αυξάνεται λόγω, μεταξύ άλλων, των αυξανόμενων επιπέδων χρόνιων ασθενειών και της γήρανσης της κοινωνίας. Τα συστήματα φροντίδας μας μπορεί να μην έχουν τα οικονομικά μέσα ή τους ανθρώπινους πόρους για την παροχή σε όλους όσους το χρειάζονται στο μέλλον 

Τι εννοούμε με τον όρο ‘φροντίδα;

Αναφερόμαστε στη «φροντίδα» ως το πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων που επιτρέπουν σε άτομα που χρειάζονται υποστήριξη να ζουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Αυτή η φροντίδα μπορεί να είναι τυπική (επαγγελματικά) ή άτυπη (μη αμειβόμενη ή/και χωρίς κοινωνική προστασία).

Οι τρέχουσες προσεγγίσεις στη φροντίδα συχνά διατηρούν και επιδεινώνουν τις ανισότητες

Οι φροντιστές τείνουν να αμείβονται ελάχιστα και εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες.
Όταν ένας συγγενής χρειάζεται φροντίδα, συχνά αναγκάζεται να εγκαταλείψει μια αμειβόμενη εργασία για να παράσχει άτυπη φροντίδα (μη αμειβόμενη ή/και χωρίς κοινωνική προστασία).  

Εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας τείνουν να είναι γυναίκες. Οι ανισότητες των φύλων που αντιμετωπίζουν συχνά διασταυρώνονται με άλλες ανισότητες, όπως αυτές που σχετίζονται να ζει στη φτώχεια ή να έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο ή αναπηρία.  

Ανισότητες υπάρχουν και στην πρόσβαση στην περίθαλψη. Οι ευάλωτες ομάδες, όπως εκείνες που ζουν στη φτώχεια, οι πρόσφυγες και οι υποεξυπηρετούμενες μειονότητες, αντιμετωπίζουν συχνά περισσότερες κακές συνθήκες υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Με τη σειρά τους, συχνά απαιτούν περισσότερη φροντίδα.

Συχνά αντιμετωπίζουν επίσης εμπόδια όταν αναζητούν επίσημες υπηρεσίες φροντίδας. Στη συνέχεια, ενδέχεται να μην μιλούν τη γλώσσα ή να μην μπορούν να αντέξουν οικονομικά την επίσημη φροντίδα. Ως αποτέλεσμα, τα αγαπημένα τους πρόσωπα συχνά καταφεύγουν στην παροχή άτυπης φροντίδας.

Μοντέλα φροντίδας που προάγουν την υγεία

Πολλά νέα οράματα και μοντέλα για την παροχή περίθαλψης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Δηλαδή, αυτό θα βελτίωνε την ποιότητα ζωής για όσους λαμβάνουν και παρέχουν φροντίδα, γεγονός που βοηθά στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που συχνά διατηρούνται από τα συστήματα φροντίδας. 

Η καλύτερη έννοια της προαγωγής της υγείας, ορίζεται ως ‘η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αυξήσουν τον έλεγχο και να βελτιώσουν την υγεία τους‘, βρίσκεται στο επίκεντρο τέτοιων προσεγγίσεων.  

Η φροντίδα ως επένδυση για μια Οικονομία Ευημερίας
Τα μοντέλα φροντίδας που προάγουν την υγεία μπορούν να βοηθήσουν μείωση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της μοναξιάς. Βελτιώνοντας την υγεία και την ευημερία, συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία.  

Αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν στους άτυπους φροντιστές, στους ηλικιωμένους και σε όσους ζουν με χρόνιες ασθένειες ή αναπηρίες να γίνουν κοινωνικά δεσμευμένος και οικονομικά ενεργός, ανοίγοντας το δρόμο για μια Οικονομία Ευημερίας.

 

Πώς μπορούν οι πολιτικές, τα εργαλεία και τα προγράμματα της ΕΕ να ενισχύσουν τη φροντίδα;

Μια σειρά από εργαλεία της ΕΕ είναι διαθέσιμα για να βοηθήσουν τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις να επενδύσουν στη φροντίδα που προάγει την υγεία. Αυτά περιλαμβάνουν 

  • Η καλύτερη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας, το οποίο περιγράφει μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της δράσης των κρατών μελών για την κοινωνική μέριμνα.  

Δρόμοι για την πρόοδο:

Για να κάνουμε τα συστήματα φροντίδας μας πιο προάγοντας την υγεία, συνιστούμε τα εξής:

  • Για να βελτιώσετε τους δείκτες γύρω από τη φροντίδα που θα βοηθήσουν στον έλεγχο της απόδοσης και στην υποστήριξη της προόδου. 
  • Να διερευνήσει πώς οι υπηρεσίες για την προαγωγή της υγείας μπορούν να ενσωματωθούν στα τρέχοντα μοντέλα φροντίδας.
  • Να ανταλλάσσουν «βέλτιστες πρακτικές» για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τομέων υγείας, κοινωνικού, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Να διερευνήσει πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν ολοκληρωμένα μοντέλα φροντίδας και να ωφελήσουν και να βελτιστοποιήσουν την ανεξαρτησία των χρηστών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πράγματα, η εφαρμογή της φροντίδας για την προαγωγή της υγείας πρέπει να διασφαλίζει ότι τα άτομα έχουν τις δεξιότητες να παρέχουν και να υιοθετούν τέτοιες προσεγγίσεις. Τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της φροντίδας που προάγει την υγεία.

Proteggere la mia salute, rivendicare i miei diritti!
Scegliete il vostro Reazione!
Lascia un commento