Φωτογραφία προφίλ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

0 από 5
Αξιολογήσεις 0
 • ΚΩΣ, ΕΛΛΑΔΑ
 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
 • Εικόνα προφίλ του/της ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

  ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

  πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες
  Φωτογραφία προφίλ μου άρεσε αυτό
  1 Σχόλιο
  • Το Εθνικό Κέντρο Μεταμόσχευσης αναφέρεται σε μια οργάνωση ή ιδρυματική μονάδα που ασχολείται με τη μεταμόσχευση οργάνων σε μια χώρα. Τα εθνικά κέντρα μεταμόσχευσης συνήθως διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό, την οργάνωση και την παροχή υποστήριξης για την εκτέλεση μεταμοσχεύσεων οργάνων.
   Τα εθνικά κέντρα μεταμόσχευσης είναι υπεύθυνα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους δότες οργάνων και τους παραλήπτες, την εκτέλεση εργασιών συμβατότητας και αντιστοίχισης, τη διεξαγωγή εξετάσεων επιλεξιμότητας, την καταχώρηση και τον ελέγχο των μεταμοσχευθέντων οργάνων και την παρακολούθηση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας.
   Επιπλέον, τα εθνικά κέντρα μεταμόσχευσης συνεργάζονται συχνά με διάφορα νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα για την πραγματοποίηση των μεταμοσχεύσεων και την παροχή μετεγχειρητικής φροντίδας στους ασθενείς.
   Σημειώνω ότι οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες και δομή του Εθνικού Κέντρου Μεταμόσχευσης μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κάθε χώρα μπορεί να έχει το δικό της εθνικό κέντρο ή ιδρυματική μονάδα που υπερβαίνει τη γενική περιγραφή που ανέφερα παραπάνω.
   Συνήθως, τα εθνικά κέντρα μεταμόσχευσης αποτελούνται από μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών, όπως γιατροί με εξειδίκευση στη μεταμόσχευση, νοσηλευτές, κοινωνικούς εργαζόμενους, ψυχολόγους και διοικητικό προσωπικό. Η ομάδα αυτή συνεργάζεται για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή και διαχείριση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, την παροχή φροντίδας στους ασθενείς και την παρακολούθηση των μεταμοσχευθέντων ατόμων μετά τη μεταμόσχευση.
   Επιπλέον, τα εθνικά κέντρα μεταμόσχευσης συνεργάζονται με τον οργανισμό δωρεάς οργάνων και μεταφοράς, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανάγκης για οργανοδότες και την ασφαλή μεταμόσχευση οργάνων σε λήπτες.
   Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι πληροφορίες αποτελούν γενική περιγραφή και μπορεί να υπάρχουν ποικίλες διαφορές ανάλογα με τη χώρα και την οργάνωση του συγκεκριμένου εθνικού κέντρου μεταμόσχευσης.

Keep in touch

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γεωργίου Λύρα 14-16, Κηφισιά 14561

Ιστοσελίδα

Αριθμός τηλεφώνου

+302117505570

Μέσα ενημέρωσης