Privacy Statement (BR)

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου επικαιροποιήθηκε στις Εικόνα url 23, 2023 και ισχύει για τους πολίτες και τους νόμιμους μόνιμους κατοίκους της Βραζιλίας.

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου, εξηγούμε τι κάνουμε με τα δεδομένα που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς μέσω του https://ippokratis.org. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα δήλωση. Στην επεξεργασία μας συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί απορρήτου. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:

 • δηλώνουμε σαφώς τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το κάνουμε μέσω της παρούσας δήλωσης απορρήτου.
 • στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για νόμιμους σκοπούς.
 • αιτούμαστε πρώτα τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας,
 • λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και το απαιτούμε επίσης από τα μέρη που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας.
 • σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή να τα διορθώνουμε ή να τα διαγράφουμε, κατόπιν αιτήματός σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ή θέλετε να μάθετε ακριβώς ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Σκοπός, δεδομένα και περίοδος διατήρησης

Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λάμβάνουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για διάφορους σκοπούς, που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (κάντε κλικ για ανάπτυξη)

2. Τι θα συμβεί εάν δεν μας παράσχετε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα;

Εάν δεν μας παράσχετε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τη βοήθεια που αναζητάτε.

3. Κοινοποίηση σε άλλα μέρη

Κοινοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα μόνο με Εκτελούντες την Επεξεργασία και με άλλα τρίτα μέρη για τα οποία πρέπει να ληφθεί συγκατάθεση.

4. Cookies

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν λόγω τεχνολογίες θα επιτρέψει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να επεξεργαστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες και τους συνεργάτες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies

5. Πρακτικές γνωστοποίησης

Γνωστοποιούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εάν απαιτείται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, ως απάντηση σε μια υπηρεσία επιβολής του νόμου, στον βαθμό που επιτρέπεται από άλλες διατάξεις του νόμου, να παρέχουμε πληροφορίες, ή για έρευνα σχετικά με θέμα που σχετίζεται με τη δημόσια ασφάλεια.

Εάν ο ιστότοπος ή ο οργανισμός μας εξαγοραστεί, πωληθεί ή εμπλακεί σε συγχώνευση ή εξαγορά, τα στοιχεία σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και σε τυχόν υποψήφιους αγοραστές και θα μεταβιβαστούν στους νέους ιδιοκτήτες.

Το Dac Health Services Network24 Ltd συμμετέχει στο Πλαίσιο Διαφάνειας και Συναίνεσης της IAB Europe και συμμορφώνεται με τις Προδιαγραφές και τις Πολιτικές του. Χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα Διαχείρισης Συγκατάθεσης με τον αναγνωριστικό αριθμό 332. 

6. Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της κατάχρησης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο τα απαραίτητα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ότι η πρόσβαση στα δεδομένα προστατεύεται και ότι τα μέτρα ασφαλείας μας επανεξετάζονται τακτικά.

7. Ιστότοποι τρίτων μερών

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων μερών που συνδέονται με συνδέσμους στον ιστότοπό μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη χειρίζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με αξιόπιστο ή ασφαλή τρόπο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ιστότοπων πριν κάνετε χρήση τους.

8. Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Προτείνεται να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα δήλωση απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές. Επιπλέον, θα σας ενημερώνουμε ενεργά όπου είναι δυνατό.

9. Πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούμε σχετικά με εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • επιβεβαίωση της ύπαρξης επεξεργασίας.
 • πρόσβαση σε δεδομένα.
 • διόρθωση ελλιπών, ανακριβών ή παρωχημένων δεδομένων
 • ανωνυμοποίηση, αποκλεισμός ή διαγραφή περιττών, υπερβολικών ή επεξεργασμένων δεδομένων σε αντίθεση με τις διατάξεις του Γενικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (LGPD)
 • φορητότητα δεδομένων σε άλλον πάροχο υπηρεσιών ή προϊόντων, κατόπιν ρητού αιτήματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς της εθνικής αρχής, με την τήρηση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων
 • διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεση του κατόχου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθ. 16 του Γενικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (LGPD)
 • πληροφορίες για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους ο υπεύθυνος επεξεργασίας κοινοποίησε δεδομένα
 • πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μη παροχής συγκατάθεσης και σχετικά με τις συνέπειες της άρνησης.

Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Παρακαλούμε φροντίστε να δηλώνετε πάντα με σαφήνεια ποιος είστε, ώστε να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν τροποποιούμε ή δεν διαγράφουμε δεδομένα του λάθος ατόμου.

10. Υποβολή παραπόνου

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε (ένα παράπονο σχετικά με) την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:


Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Esplanada dos Ministérios,
Bloco C,
2º andar,
CEP 70297-400 - Brasília – DF.
Ιστότοπος

11. Παιδιά

Ο ιστότοπός μας δεν έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει παιδιά και δεν είναι πρόθεσή μας να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδιά ηλικίας κάτω της ηλικίας συγκατάθεσης στη χώρα διαμονής τους. Ως εκ τούτου, ζητούμε από τα παιδιά κάτω από την ηλικία συγκατάθεσης να μην μας υποβάλλουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

12. Στοιχεία επικοινωνίας

Dac Health Services Network24 Ltd
DAC HEALTH SERVICES NETWORK24 LTD
STASANDROU 7
NICOSIA 1060
CYPRUS


Κύπρος
Ιστότοπος: https://ippokratis.org
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: moc.42tenhtlaehcad@ofni
Αριθμός τηλεφώνου: +35722030226

13. Αιτήματα δεδομένων

Για τα πιο συχνά υποβληθέντα αιτήματα, σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα αιτήματος δεδομένων

×