Recomendação da UE - Diretiva para apoiar estratégias de saída da crise do coronavírus sars-cov-2 através da utilização de aplicações móveis

0

Σύσταση της ΕΕ για την υποστήριξη στρατηγικών εξόδου από την κρίση του κορονοϊού d,sars-cov-2 μέσω της χρήσης κινητών εφαρμογών

24/04/2020

Οδηγία Σύστασης της ΕΕ

ippokraΣύσταση της ΕΕ για την υποστήριξη στρατηγικών εξόδου από την κρίση του κορονοϊού sars-cov-2 μέσω της χρήσης κινητών εφαρμογών

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, υποστηριζόμενα από την Επιτροπή, έχουν αναπτύξει εργαλειοθήκη (toolbox) για τη χρήση κινητών (mobile) εφαρμογών για τον εντοπισμό επαφών και την προειδοποίηση ως απάντηση στην πανδημία του νέου κορονοϊού. Αποτελεί μέρος μιας κοινής συντονισμένης προσέγγισης για τη στήριξη της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού, όπως ορίζεται σε σύσταση της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2020.

Από το ξέσπασμα της πανδημίας ιού κορονοϊού, τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, αξιολογούν τις πτυχές της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων των ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι εφαρμογές ανίχνευσης επαφών, εάν συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ και είναι καλά συντονισμένες, μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης κρίσεων, ειδικά όταν ο χρόνος θα είναι ώριμος για τη σταδιακή άρση μέτρων κοινωνικής απόστασης. Μπορούν να συμπληρώσουν την υπάρχουσα μη αυτόματη ανίχνευση επαφών και να βοηθήσουν στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού. Η εργαλειοθήκη συνοδεύεται από οδηγίες για την προστασία δεδομένων για τέτοιες mobile εφαρμογές.

Χαιρετίζοντας την εργαλειοθήκη, ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Thierry Breton είπε: “Η επικοινωνία εφαρμογών ανίχνευσης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού μπορεί να είναι χρήσιμη, ειδικά ως μέρος των στρατηγικών εξόδου των κρατών μελών. Ωστόσο, οι ισχυρές διασφαλίσεις απορρήτου αποτελούν προϋπόθεση για την υιοθέτηση αυτών των εφαρμογών και, συνεπώς, τη χρησιμότητά τους. Ενώ πρέπει να είμαστε καινοτόμοι και να κάνουμε την καλύτερη χρήση της τεχνολογίας για την καταπολέμηση της πανδημίας, δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς στις αξίες και τις απαιτήσεις απορρήτου μας. ”

Η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδη πρόσθεσε: “Τα ψηφιακά εργαλεία θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πολιτών μας καθώς σταδιακά καταργούμε τα μέτρα περιορισμού. Οι εφαρμογές για κινητά μπορούν να μας προειδοποιήσουν για κινδύνους μόλυνσης και να υποστηρίξουν τις υγειονομικές αρχές με εντοπισμό επαφών, κάτι που είναι απαραίτητο για τη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης. Πρέπει να είμαστε επιμελείς, δημιουργικοί και ευέλικτοι στις προσεγγίσεις μας για να ανοίξουμε ξανά τις κοινωνίες μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ισιώνουμε την καμπύλη – και να τη διατηρούμε χαμηλά. Χωρίς ασφαλείς και συμβατές ψηφιακές τεχνολογίες, η προσέγγισή μας δεν θα είναι αποτελεσματική.”

H κοινή εργαλειοθήκη της ΕΕ, που αναπτύχθηκε επειγόντως και συνεργατικά από το Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health Network) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει έναν πρακτικό οδηγό για τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών ανίχνευσης επαφών και προειδοποίησης. Η εργαλειοθήκη καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για αυτές τις εφαρμογές:

  • Θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως προτείνονται από τις οδηγίες που παρουσιάζονται σήμερα μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.
  • Πρέπει να εφαρμόζονται σε στενό συντονισμό και έγκριση από τις αρχές δημόσιας υγείας.
  • Πρέπει να εγκατασταθούν εθελοντικά και να αποσυρθούν μόλις δεν χρειάζονται πλέον.
  • Πρέπει να στοχεύουν στην εκμετάλλευση των τελευταίων τεχνολογικών λύσεων που ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Πιθανότατα να βασίζεται σε τεχνολογία εγγύτητας Bluetooth, δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση των τοποθεσιών των ατόμων.
  • Θα πρέπει να βασίζονται σε ανώνυμα δεδομένα, να μπορούν να ειδοποιήσουν τα άτομα που βρίσκονται κοντά για συγκεκριμένη διάρκεια σε ένα μολυσμένο άτομο ώστε να υποβληθούν σε τεστ ή να απομονωθούν, χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των ατόμων που έχουν μολυνθεί.
  • Πρέπει να είναι διαλειτουργικές σε ολόκληρη την ΕΕ, έτσι ώστε οι πολίτες να προστατεύονται ακόμη και όταν διασχίζουν τα σύνορα.
  • Θα πρέπει να ακολουθούν αποδεκτές επιδημιολογικές οδηγίες και να αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για την κυβερνοασφάλεια και την προσβασιμότητα.
  • Πρέπει να είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές.

Παράλληλα με τις νέες εφαρμογές, η μη αυτόματη ανίχνευση με παραδοσιακά μέσα που βασίζεται σε συνεντεύξεις με μολυσμένους ασθενείς, θα συνεχίσει να καλύπτει πολίτες που είναι πιο ευάλωτοι σε λοίμωξη, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να έχουν smartphone, όπως ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρίες.

Μια κοινή προσέγγιση για άλλες λειτουργίες, ιδίως σχετικά με την παρακολούθηση πληροφοριών και συμπτωμάτων, μπορεί να αναπτυχθεί σε μελλοντικές εκδόσεις της εργαλειοθήκης.

Επόμενα βήματα:

Η εργαλειοθήκη αντικατοπτρίζει τις τελευταίες βέλτιστες πρακτικές στη χρήση εφαρμογών ανίχνευσης επαφών για κινητές συσκευές και προειδοποίησης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Είναι μέρος μιας συνεχιζόμενης διαδικασίας όπου τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να επινοήσουν και να βελτιώσουν τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες τη χρήση αυτού και άλλων πρακτικών εργαλείων. Αυτή η πρώτη έκδοση θα εμπλουτιστεί περαιτέρω υπό το φως των εμπειριών των κρατών μελών.

Έως τις 30 Απριλίου 2020, οι αρχές δημόσιας υγείας θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τις ενέργειές τους έως τις 31 Μαΐου 2020 και να καταστήσουν τα μέτρα προσιτά σε άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή για αξιολόγηση από ομότιμους. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόοδο που θα σημειωθεί και θα δημοσιεύσει περιοδικές εκθέσεις από τον Ιούνιο του 2020 και καθ ‘όλη τη διάρκεια της κρίσης, προτείνοντας δράση ή σταδιακή κατάργηση μέτρων που δεν φαίνονται πλέον απαραίτητα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_626

Escolha o seu Reacção!
Deixe um Comentário